Giải pháp phân hủy

Vật liệu phân hủy sinh học ít ảnh hưởng đến môi trường, đáp ứng sự phát triển bền vững, có thể giải quyết hiệu quả khủng hoảng môi trường và các vấn đề khác, nên nhu cầu ngày càng lớn, các sản phẩm bao bì tự hủy ngày càng được sử dụng rộng rãi trong mọi tầng lớp xã hội. Bởi vì hầu hết các vật liệu được sử dụng trong bao bì là tự nhiên và có thể bị phân hủy mà không cần thêm chất xúc tác, các dung dịch này được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống. Nhiều ngành công nghiệp và chính phủ đã thực hiện các biện pháp để giảm thiểu chất thải vật liệu và tác động đến môi trường. Các công ty như Unilever và P&G đã cam kết chuyển sang các giải pháp đóng gói tự nhiên và giảm 50% dấu vết sinh thái (chủ yếu là khí thải carbon), đây là một trong những yếu tố thúc đẩy việc sử dụng bao bì phân hủy sinh học trong các ngành công nghiệp khác nhau. Ngày càng có nhiều cải tiến, chẳng hạn như các giải pháp đóng gói tự động và thông minh trong ngành, đang mở rộng sang các sản phẩm cuối cùng.

Ngày càng có nhiều người có trách nhiệm hướng tới các giải pháp đóng gói bền vững.

Dân số thế giới đã vượt quá 7,2 tỷ người, trong đó hơn 2,5 tỷ người ở độ tuổi 15-35. Họ coi trọng môi trường hơn. Với sự kết hợp của tiến bộ công nghệ và sự gia tăng dân số toàn cầu, nhựa và giấy được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp khác nhau. Vật liệu đóng gói thu được từ nhiều nguồn khác nhau (đặc biệt là nhựa) tạo thành chất thải rắn quan trọng, rất có hại cho môi trường. Nhiều quốc gia (đặc biệt là các nước phát triển) có các quy định nghiêm ngặt nhằm giảm thiểu chất thải và thúc đẩy việc sử dụng các vật liệu đóng gói có thể phân hủy sinh học.