Thị trường bao bì nhựa và giấy có thể phân hủy sinh học toàn cầu 2019-2026 theo phân khúc: Dựa trên sản phẩm, ứng dụng và khu vực

Theo Data Bridge Market Research, thị trường cho ngành bao bì nhựa và giấy có thể phân hủy sinh học phụ thuộc trực tiếp vào nhận thức của cộng đồng và người tiêu dùng. Xu hướng quen thuộc có lợi về hàng hóa có thể phân hủy đang thúc đẩy sự phát triển kinh doanh trên toàn cầu. Đầu vào này đang áp dụng một tiến bộ nhảy vọt với các phương pháp thúc đẩy để chiết xuất nhựa sử dụng một lần. Cơ cấu chi phí cao của ngành công nghiệp bao bì và việc sử dụng ngày càng nhiều vật liệu hữu cơ và sinh học có thể kìm hãm sự tăng trưởng của thị trường trong khoảng thời gian dự báo.

Bây giờ câu hỏi đặt ra là những khu vực nào khác mà những người chơi thị trường trọng điểm sẽ nhắm đến? Nghiên cứu thị trường của Data Bridge đã dự báo mức tăng trưởng lớn ở Bắc Mỹ và Châu Âu trên cơ sở ngày càng sử dụng hàng hóa đóng gói và hiểu biết về các tính năng thân thiện với môi trường đối với bao bì nhựa và giấy không phân hủy

Bao bì giấy & nhựa có thể phân hủy sinh học là một sản phẩm thân thiện với môi trường và không thải ra bất kỳ carbon nào tại thời điểm sản xuất. Nhu cầu về giấy và bao bì nhựa có thể phân hủy sinh học đang tăng lên do nhận thức của người dân về bao bì thân thiện với môi trường ngày càng tăng và có thể áp dụng cho nhiều ngành công nghiệp như dược phẩm, thực phẩm, chăm sóc sức khỏe và môi trường. Ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống phụ thuộc nhiều vào vật liệu đóng gói bằng cách sử dụng các loại nhựa khác nhau.

Nó được coi là vật liệu chính xác và có lợi nhất cho sự an toàn của các sản phẩm thực phẩm. Mọi người đã bắt đầu tiêu thụ các vật liệu đóng gói có thể phân hủy sinh học trong việc vận chuyển các mặt hàng thực phẩm. Do đó, nhu cầu về thị trường bao bì nhựa & giấy tự hủy sinh học ngày càng lớn. Thị trường bao bì nhựa và giấy phân hủy sinh học toàn cầu được dự báo sẽ đạt tốc độ CAGR là 9,1% trong giai đoạn dự báo từ năm 2019 đến năm 2026.


Thời gian đăng bài: Jun-29-2020